Thông tin thư mục


Sách bồi dưỡng sinh viên CĐSP và giáo viên THCS về đổi mới chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử / Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 REVIEW(S)
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • H.: Nxb Hà Nội , 2006
 Thông tin chi tiết
Mô tả  272 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  901.1 
Số định danh  901.1 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/2 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.023493, TK.023494