Thông tin thư mục


Tài chính doanh nghiệp,Lý thuyết, bài tập và bài giải / TS. Nguyễn Minh Kiều

1 REVIEW(S)
  • TS. Nguyễn Minh Kiều
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê , 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  453 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  332.024 
Số định danh  332.024 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
9/10 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.070132-NV.070140
Bản tư liệu đã mượn NV.070131 (Ngày trả: 02/10/2010)