Thông tin thư mục


Mác người vượt trước vượt thời đại,những niềm vinh quang và nỗi đau của một cuộc mạo hiểm có tính chất phê phán(thế kỉ XIX-XX) / Đanien Benxaiđơ

1 REVIEW(S)
  • Đanien Benxaiđơ; Phạm Thành
  • H.: Chính trị Quốc gia , 1998
 Thông tin chi tiết
Mô tả  356 tr. ; 22 cm 
Chỉ số phân loại  320 
Số định danh  320 
Ghi chú  sách tham khảo 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.030073