Thông tin thư mục


Understaning Spoken English,Book two / Nguyễn Thành Yến

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thành Yến; Susan Boyer
  • Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp , 2003
 Thông tin chi tiết
Mô tả  275 tr. ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  400 
Số định danh  400 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.030385