Thông tin thư mục


Tài chính công / Dương Thị Bình Minh

1 REVIEW(S)
  • Dương Thị Bình Minh
  • H.: Tài chính , 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  405 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  315 
Số định danh  315 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

Không có thông tin xếp giá