Thông tin thư mục


Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Minh Kiều

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Minh Kiều
  • H.: Thống kê , 2008
 Thông tin chi tiết
Mô tả  453 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  300 
Số định danh  300 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.074567