Thông tin thư mục


Tài liệu Đánh giá trong giáo dục Toán / Nguyễn Đăng Minh Phúc

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Đăng Minh Phúc
  • Huế: Đại học sư phạm , 2010
 Thông tin chi tiết
Mô tả  187 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  510 
Số định danh  510 
Ghi chú  Sách Phôtô 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
60/60 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.081882-NV.081941