Thông tin thư mục


Tài chính doanh nghiệp,Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm / Nguyễn Thị Hà

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Hà; Nguyễn Đình Kiệm
  • H.: Tài chính , 2010
 Thông tin chi tiết
Mô tả  212 tr. ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  338.6 
Số định danh  338.6 
Ghi chú  Dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học khối tài chính-kinh tế-quản trị kinh doanh 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.033794-TK.033798