Thông tin thư mục


Qúa trình thiên chúa giáo du nhập Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam thời cận đại / Phạm Văn Thắng

1 REVIEW(S)
  • Phạm Văn Thắng
  • Huế: Huế , 2001
 Thông tin chi tiết
Mô tả  82 tr. ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  910 
Số định danh  910 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LA.000025