Thông tin thư mục


Xác định hàm lượng Nitrat và nitrit trong nước sinh hoạt tại phường Trường Xuân TP Tam Kỳ bằng phương pháp UV-VIS / Trần Công Thức

1 REVIEW(S)
  • Trần Công Thức
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2016
 Thông tin chi tiết
Mô tả  48 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  570 
Số định danh  570 LY-HOA-SINH 
Tiêu đề đề mục 

Sinh học

Dạng tài liệu  Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.000875