Thông tin thư mục


Xác định và đánh giá độ cứng trong nước giếng sinh hoạt tại các hộ dân xã Đại Đồng, huyện Đại lộc, Quảng Nam / Nguyễn Thị Trinh

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Trinh
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  39 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  530 
Số định danh  530 LY-HOA-SINH 
Dạng tài liệu  Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001521