Thông tin thư mục


Ma làng / Trịnh Thanh Phong

1 REVIEW(S)
  • Trịnh Thanh Phong
  • H. : Hội nhà văn, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  670tr. ; 21cm 
ISBN   9786049950315
 
Chỉ số phân loại  895.92234 
Số định danh  895.92234 M100L 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038275