Thông tin thư mục


Đa tình thả một dòng mơ / Đỗ Dũng

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Dũng
  • H. : Hội nhà văn, 2019
 Thông tin chi tiết
Mô tả  293tr. ; 21cm 
ISBN   9786049777011
 
Chỉ số phân loại  895.92214 
Số định danh  895.92214 Đ100T 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038359