Thông tin thư mục


Ma rừng / Phùng Phương Quý

1 REVIEW(S)
  • Phùng Phương Quý
  • H. : Hội nhà văn, 2019
 Thông tin chi tiết
Mô tả  347tr. ; 21cm 
ISBN   9786049842979
 
Chỉ số phân loại  895.92234 
Số định danh  895.92234 M100R 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038421