Thông tin thư mục


Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà..

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà..; Phạm Thị Thu Hiền, Lê Thị Minh Nguyệt
  • H. : Đại học sư phạm, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  227tr. : ảnh, bảng ; 24cm 
ISBN   9786045466070
 
Chỉ số phân loại  807.12 
Số định danh  807.12 D112H 
Tóm tắt  Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông. 
Tiêu đề đề mục 

Ngữ văn

Trung học phổ thông

Phương pháp giảng dạy

Sách giáo viên

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039239-TK.039243