Thông tin thư mục


Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Mai Sỹ Tuấn
  • H. : Đại học sư phạm, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  124tr. : minh hoạ ; 24cm 
ISBN   9786045466049
 
Chỉ số phân loại  372.35044 
Số định danh  372.35044 D112H 
Tóm tắt  Cung cấp một số vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp và hướng dẫn dạy học các chủ điểm nhằm phát triển năng lực khoa học của học sinh. Giới thiệu những vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. 
Tiêu đề đề mục 

Phương pháp giảng dạy, Tiểu học, Khoa học, Dạy học, Sách giáo viên

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
20/20 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.093281-NV.093300