Thông tin thư mục


Âm nhạc 1 / Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Đỗ Thanh Hiền
  • H. : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  72tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786049930430
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc 1

Ghi chú  Cánh diều 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC2
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039264-TK.039268