Thông tin thư mục


Ô nhiễm không khí & xử lý khí thải . T.1 / Trần Ngọc Chấn

1 REVIEW(S)
  • Trần Ngọc Chấn
  • H.: Nxb Khoa học - Kỹ thuật , 2002
 Thông tin chi tiết
Mô tả  214 tr. ; 27 cm 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.008490-TK.008492