Thông tin thư mục


Đa dạng sinh học & bảo tồn thiên nhiên / Lê Trọng Cúc

1 REVIEW(S)
  • Lê Trọng Cúc
  • H.: Nxb Đại học quốc gia , 2002
 Thông tin chi tiết
Mô tả  247 tr. ; 20.5 cm 
Chỉ số phân loại  50 
Số định danh  50 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.008681-TK.008683