Thông tin thư mục


Lí luận dạy học địa lí,Phần đại cương,Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Đặng Văn Đức

1 REVIEW(S)
  • Đặng Văn Đức
  • H.: NXB Đại học Sư phạm , 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  364 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  9.0 
Số định danh  9.0 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
48/48 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.009948-NV.009995