Thông tin thư mục


Máy phục vụ chăn nuôi / Trần Minh Vượng

1 REVIEW(S)
  • Trần Minh Vượng; Nguyễn Thị Minh Thuận
  • H.: Giáo dục , 1999
 Thông tin chi tiết
Mô tả  284 tr. ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  631 
Số định danh  631 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/2 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.015480, TK.015481