Thông tin thư mục


Xác suất thống kê / Phạm Văn Kiều

1 REVIEW(S)
  • Phạm Văn Kiều
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  259 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  517.8 
Số định danh  517.8 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/6 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.037179-NV.037183
Bản tư liệu đã mượn NV.037178 (Ngày trả: 17/09/2023)