Cataloging Information


Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam / Trịnh Thị Thanh Thuỷ

1 REVIEW(S)
  • Trịnh Thị Thanh Thuỷ; Đặng Thanh Phương, Vũ Thuý Vinh
  • H. : Công thương, 2018
 Detail information
Description  210tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 
ISBN   9786049315473
 
Dewey Class No  338.1709597 
Classification  338.1709597 PH110T 
Summary  Tổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ; phân tích thực trạng phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2025. 
Subject heading 

Nông sản

Phát triển

Mô hình

Việt Nam

Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
4/4 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.038823-TK.038826