Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Dịch: Đoàn Danh Nghiệp, Lê Đức Mẫn ; Hoàng Thuý Toàn h.đ

  • Những lời răn của Abai / Dịch: Đoàn Danh Nghiệp, Lê Đức Mẫn ; Hoàng Thuý Toàn h.đ - H. : Văn học, 2020
           311tr. : tranh vẽ ; 21cm 
            9786043074369
 
           Gồm những chuyên luận nhỏ ca ngợi những phẩm chất cao quý của con người như lòng tốt, danh dự, chăm chỉ, rộng lượng. Đồng thời chế giễu những tệ nạn, thói xấu như độc ác, bất lương, lười biếng, keo kiệt, ngu ngốc trong xã hội. 
           1.Đạo đức, Phẩm hạnh,  2.Đạo đức, Phẩm hạnh,  
           179 NH550L 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039200