Thông tin thư mục


Easy Toeic / Young - Sook Shohn

1 REVIEW(S)
  • Young - Sook Shohn
  • Tp.Hồ Chí Minh: Tp.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt , 2011
 Thông tin chi tiết
Mô tả  28 cm 
Chỉ số phân loại  428 
Số định danh  428 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.033469-TK.033472