Thông tin thư mục


Phong tục tang ma truyền thống của người Lào ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Minh Tú

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Minh Tú
  • H. : Hội nhà văn, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  255tr. ; 21cm 
ISBN   9786049779886
 
Chỉ số phân loại  395.23089959 
Số định danh  395.23089959 PH431T 
Tóm tắt  Giới thiệu chung về người Lào. Quan niệm về thế giới quan và vũ trụ quan của người Lào ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nghiên cứu nghi lễ tang ma truyền thống, thờ cúng sau khi chết. Những trường hợp chết không bình thường và biến đổi trong tang lễ hiện nay. Lễ tang và một số loại hình văn hoá. 
Tiêu đề đề mục 

Tang lễ, Người Lào, Phong tục cổ truyền

Ghi chú  ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038335