Thông tin thư mục


Ô cửa trăng lên / Nguyễn Ngọc Tung

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Ngọc Tung
  • H. : Sân khấu, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  563tr. ; 21cm 
ISBN   9786049073038
 
Chỉ số phân loại  895.922 
Số định danh  895.922 O-450C 
Tiêu đề đề mục 

Văn học hiện đại, Thơ

Ghi chú  ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039211