Thông tin thư mục


Effective writing,Writing skills for intermediate students of American English / Jean Withrow

1 REVIEW(S)
  • Jean Withrow
  • Lon Don: Cambridge university press , 1987
 Thông tin chi tiết
Mô tả  90 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(523) 
Số định danh  4(N)(523) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.013531-TK.013535