Thông tin thư mục


Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam / Trịnh Thị Thanh Thuỷ

1 REVIEW(S)
  • Trịnh Thị Thanh Thuỷ; Đặng Thanh Phương, Vũ Thuý Vinh
  • H. : Công thương, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  210tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 
ISBN   9786049315473
 
Chỉ số phân loại  338.1709597 
Số định danh  338.1709597 PH110T 
Tóm tắt  Tổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ; phân tích thực trạng phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2025. 
Tiêu đề đề mục 

Nông sản

Phát triển

Mô hình

Việt Nam

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038823-TK.038826