Thông tin thư mục


Âm nhạc 1 - Sách giáo viên / Đỗ Thị Minh Chính

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân
  • H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  80tr. ; 27cm 
ISBN   9786040238252
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc 1, Sách giáo viên

Ghi chú  Kết nối tri thức với cuộc sống 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
49/50 Thư viện: LibQN--- Kho: GK
Bản tài liệu sẵn sàng GK.033562-GK.033565, GK.033567-GK.033611
Bản tư liệu đã mượn GK.033566 (Ngày trả: 05/03/2022)