Cataloging Information


Âm nhạc 1 - Sách giáo viên / Đỗ Thị Minh Chính

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân
  • H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Detail information
Description  80tr. ; 27cm 
ISBN   9786040238252
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc 1, Sách giáo viên

Notes  Kết nối tri thức với cuộc sống 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
49/50 Library: LibQN--- Inventory: GK
Available documents GK.033562-GK.033565, GK.033567-GK.033611
The documents are on loan GK.033566 (repayment: 05/03/2022)