NỘI QUY

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

I. Những quy định chung

1.    Phạm vi áp dụng:

Nội quy này áp dụng cho tất cả các đối tượng đến liên hệ, làm việc, học tập, nghiên cứu và hoạt động tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (gọi tắt là Trung tâm).

2.    Giờ mở cửa:

- Phục vụ bạn đọc:

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Buổi sáng: 7h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

Vào khoảng giữa học kỳ đến khi kết thúc học kỳ theo kế hoạch thời gian đào tạo của nhà trường, Trung tâm phục vụ liên tục từ 7h00 đến 21h00 (sẽ có thông báo cụ thể)

- Các đơn vị có văn phòng làm việc tại Trung tâm có thời gian làm việc riêng của mỗi đơn vị.

3.    Các dịch vụ được cung cấp tại Trung tâm gồm có: mượn trang thiết bị; mượn tài liệu về nhà; đọc truyền thống; đọc điện tử; đọc tự chọn; thông tin tham khảo; phòng tự học, phòng học nhóm, phòng thư giãn, phòng học, phòng hội nghị.

4.    Trang phục chỉnh tề, lịch sự; giao tiếp vui vẻ, hòa nhà, tôn trọng lẫn nhau; thực hiện nếp sống văn minh.

5.    Giữ gìn trật tự, an toàn, vệ sinh, mỹ quan trong Trung tâm. Tuyệt đối không hút thuốc, ăn quà, vứt rác bừa bãi; không viết vẽ lên bàn, ghế, tường nhà. Không mang chất dễ cháy nỗ vào Trung tâm.

6.    Không được tự ý di chuyển các trang thiết bị, vật dụng của Trung tâm khi chưa có sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm.

7.    Sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm theo đúng hướng dẫn, quy định, quy trình. Nếu làm mất, hư hỏng trang thiết bị, tài liệu của Trung tâm thì phải bồi thường theo quy định.

8.    Có ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo quản tốt tài sản của Trung tâm.

9.    Thang máy chỉ được sử dụng cho các tầng 1, 4, 5, 6 và 7. Lên xuống tầng 2 và 3, vui lòng sử dụng cầu thang bộ.

II. Đối với cán bộ của Trung tâm

1.    Đeo thẻ cán bộ, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, phục vụ bạn đọc theo quy định.

2.    Trang phục theo quy định của nhà trường.

3.    Có thái độ giao tiếp, phục vụ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình. Không quan liêu, cửa quyền trong công việc, phục vụ bạn đọc.

4.    Có tinh thần cầu thị khi tiếp thu những ý kiến đóng góp, xây dựng.

5.    Nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khác của Trung tâm và nhà trường.

III. Đối với bạn đọc

1.    Xuất trình thẻ hợp lệ và nộp thẻ cho thủ thư khi mượn trả trang thiết bị, vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.

Thẻ hợp lệ bao gồm: Thẻ cán bộ, Thẻ sinh viên Trường Đại học Quảng Nam; Thẻ bạn đọc đối với đối tượng ngoài trường.

2.    Không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được sự cho phép của thủ thư. Không được sao chụp trái phép các tài liệu của Trung tâm. Nếu bạn đọc cần sao chụp tài liệu thì liên hệ với thủ thư.

3.    Tại các phòng đọc có kho sách mở: không mang cặp, túi vào các phòng đọc; không được xáo trộn vị trí tài liệu trong kho sách. Để tài liệu đúng vị trí quy định sau khi đọc xong.

4.    Tại các phòng đọc điện tử: nghiêm cấm vào các website không lành mạnh. Tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính.

5.    Phải trả tài liệu đúng thời hạn quy định, chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả hết tài liệu cũ.

6.    Không được xé, làm nhàu nát, viết, vẽ lên tài liệu.

7.    Không sử dụng điện thoại trong phòng đọc.

8.    Sắp xếp bàn ghế, các vật dụng khác gọn gàng, ngăn nắp trước khi ra về.

9.    Có ý thức tự giác, tự quản khi sử dụng phòng tự học, phòng học nhóm, phòng thư giãn.

9.    Đăng ký làm thẻ bạn đọc tại Phòng Mượn trả giáo trình, giáo khoa (phòng 2.5 tầng 2).

10. Bạn đọc vi phạm nội quy, tùy theo mức độ sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp theo quy định của Trung tâm và Hội đồng Kỷ luật nhà trường.

IV. Đối với các đối tượng khác

v  Đối với khách đến làm việc: vui lòng liên hệ với cán bộ tại quầy lễ tân để được hướng dẫn, sắp xếp, hỗ trợ thông tin.

v  Đối với các đơn vị có văn phòng làm việc tại Trung tâm:

1.    Hoạt động trong phạm vi và thời gian cho phép theo sự bố trí của nhà trường.

2.    Nhân viên của đơn vị ngoài trường phải xuất trình thẻ nhân viên tại Phòng Bảo vệ của trường khi đến văn phòng làm việc.

v  Đối với các đối tượng đến hoạt động tại giảng đường, phòng hội nghị:

1.    Chỉ được phép hoạt động theo thời gian biểu đã được nhà trường phê duyệt.

2.    Không ăn uống, nghỉ lại trưa tại các giảng đường, phòng hội nghị.

3.    Sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp; tắt tất cả nguồn điện trước khi rời khỏi phòng.

4.    Sử dụng băng keo để dán các văn bản (nếu có) đúng vị trí tại BẢNG THÔNG BÁO ở bên cạnh cửa ra vào của mỗi phòng.