Thông tin thư mục


Âm nhạc 1 - Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Đỗ Thanh Hiền
  • Hải Dương : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  79tr. ; 24cm 
ISBN   9786049930485
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc 1, Sách giáo viên

Ghi chú  Cánh diều 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC2
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039314-TK.039318