Cataloging Information


Âm nhạc 1 - Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Đỗ Thanh Hiền
  • Hải Dương : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2020
 Detail information
Description  79tr. ; 24cm 
ISBN   9786049930485
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc 1, Sách giáo viên

Notes  Cánh diều 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
5/5 Library: LibQN--- Inventory: TC2
Available documents TK.039314-TK.039318