Thông tin thư mục


Đài tiếng nói Việt Nam / Đài tiếng nói Việt Nam

1 REVIEW(S)
  • Nhiều tác giả; Ngô Huyền Anh, Tường Anh, Trịnh Bích Ba...
  • H. : Văn học, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  379tr. ; 21cm 
ISBN   9786043070750
 
Chỉ số phân loại  895.9221008 
Số định danh  895.9221008 Đ103T 
Tiêu đề đề mục 

Văn học hiện đại, Việt Nam, Nhạc

Ghi chú  ĐTTS ghi: VOV - Tiếng nói Việt Nam 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039192-TK.039195