Thông tin thư mục


Phong Lê (Chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • P
  • H. : Văn học, 2023
 Thông tin chi tiết
Mô tả  730tr. ; 21cm 
ISBN   9786044772479
 
Chỉ số phân loại  895.922 
Số định danh  895.922 V115H 
Tiêu đề đề mục 

Văn học Việt Nam

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039881-TK.039883