Thông tin thư mục


Einstein và khoa học công nghệ hiện đại xung quanh ta / Nguyễn Xuân Chánh

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Xuân Chánh
  • H.: Giáo dục , 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  115 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  608.7 
Số định danh  608.7 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
20/20 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.027148-TK.027167