Cataloging Information


Einstein và khoa học công nghệ hiện đại xung quanh ta / Nguyễn Xuân Chánh

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Xuân Chánh
  • H.: Giáo dục , 2005
 Detail information
Description  115 tr. ; 24 cm 
Dewey Class No  608.7 
Classification  608.7 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
20/20 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.027148-TK.027167