Thông tin thư mục


Ôn Gia Bảo - Người quản lý tài ba / Mã Linh; Lý Minh

1 REVIEW(S)
  • Mã Linh; Lý Minh
  • H.: Nxb Lao Động , 2004
 Thông tin chi tiết
Mô tả  345 tr. ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  9(N)(092) 
Số định danh  9(N)(092) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.003580-TK.003582