Cataloging Information


Ôn Gia Bảo - Người quản lý tài ba / Mã Linh; Lý Minh

1 REVIEW(S)
  • Mã Linh; Lý Minh
  • H.: Nxb Lao Động , 2004
 Detail information
Description  345 tr. ; 21 cm 
Dewey Class No  9(N)(092) 
Classification  9(N)(092) 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
3/3 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.003580-TK.003582