Thông tin thư mục


Xác định vi lượng sắt, kẽm trong tóc trẻ em suy dinh dưỡng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử / Hồ Thị Kim Hạnh

1 REVIEW(S)
  • Hồ Thị Kim Hạnh
  • Huế: Huế , 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  52 tr. ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  540 
Số định danh  540 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LA.000021