Cataloging Information


Xác định vi lượng sắt, kẽm trong tóc trẻ em suy dinh dưỡng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử / Hồ Thị Kim Hạnh

1 REVIEW(S)
  • Hồ Thị Kim Hạnh
  • Huế: Huế , 2007
 Detail information
Description  52 tr. ; 29 cm 
Dewey Class No  540 
Classification  540 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: BTC1
Available documents LA.000021