Thông tin thư mục


Xác định hàm lượng Amoni trong các mẫu nước giếng tại xã Tam Phú, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bằng phương pháp trắc quang / Nguyễn Thị Minh Hòa

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Minh Hòa
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2014
 Thông tin chi tiết
Mô tả  78 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  540 
Số định danh  540 LY-HOA-SINH 
Tiêu đề đề mục 

Hóa học

Dạng tài liệu  Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
2/2 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.000668, LV.000669