Cataloging Information


Xác định hàm lượng Amoni trong các mẫu nước giếng tại xã Tam Phú, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bằng phương pháp trắc quang / Nguyễn Thị Minh Hòa

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Minh Hòa
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2014
 Detail information
Description  78 tr. ; 30 cm 
Dewey Class No  540 
Classification  540 LY-HOA-SINH 
Subject heading 

Hóa học

Type of material  Luận án, luận văn 
 Where to request
2/2 Library: LibQN--- Inventory: BTC2
Available documents LV.000668, LV.000669