Thông tin thư mục


Qùa bánh trong đời sống văn hóa dân gian vùng Tây Nam Bộ / Huỳnh Văn Nguyệt

1 REVIEW(S)
  • Huỳnh Văn Nguyệt
  • H. : Mỹ thuật, 2016
 Thông tin chi tiết
Mô tả  330 tr. ; 21 cm 
ISBN   9786047846764
 
Chỉ số phân loại  641.8 
Số định danh  641.8 QU100B 
Ghi chú  ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037440