Cataloging Information


Qùa bánh trong đời sống văn hóa dân gian vùng Tây Nam Bộ / Huỳnh Văn Nguyệt

1 REVIEW(S)
  • Huỳnh Văn Nguyệt
  • H. : Mỹ thuật, 2016
 Detail information
Description  330 tr. ; 21 cm 
ISBN   9786047846764
 
Dewey Class No  641.8 
Classification  641.8 QU100B 
Notes  ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.037440