Thông tin thư mục


Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên và một số ứng dụng / Nguyễn Thị Tiếp

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Tiếp
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  115 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  510 
Số định danh  510 TOAN 
Dạng tài liệu  Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001485