Cataloging Information


Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên và một số ứng dụng / Nguyễn Thị Tiếp

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Tiếp
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2018
 Detail information
Description  115 tr. ; 30 cm 
Dewey Class No  510 
Classification  510 TOAN 
Type of material  Luận án, luận văn 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: BTC2
Available documents LV.001485