Thông tin thư mục


Âm nhạc 2 - Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
  • Hà Nội : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  67tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm 
ISBN   9786043095524
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 2

Ghi chú  Cánh diều 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC2
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039404-TK.039408