Cataloging Information


Âm nhạc 2 - Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
  • Hà Nội : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2021
 Detail information
Description  67tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm 
ISBN   9786043095524
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc

Lớp 2

Notes  Cánh diều 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
5/5 Library: LibQN--- Inventory: TC2
Available documents TK.039404-TK.039408